Historie
 
 

Ruský kuželník

Hra v '' kuželky '' je sportovní hra s dlouhou tradicí ,která po staletí přináší lidem radost , zábavu a zdravý pohyb, což jsou základní předpoklady uchování duševního a tělesného zdraví v dnešní uspěchané době.

První písemné záznamy o hře velmi podobné dnešním kuželkám jsou zmíněny v Rothenburské kronice, kde je tento záznam datován letopočtem 1157. Vlastním účelem hry je porážení kuželek koulí za stanovených pravidel. Koule je volně zavěšena a vypouští se s napjatým závěsem z ruky, soutěží se vdisciplínách '' do plných '' (při každém hodu se staví všechny kuželky), '' na dorážku ''(kuželky se staví do základní sestavy až po sražení všech kuželek) a jejich kombinaci - '' sdružené '' . Dále je možné hrát na ''krále '', na ''rohové '' apod , kde účelem hry je sražení příslušných vyjmenovaných kuželek, aniž by se porážely zbylé kuželky.

Hra

Každý hráč hraje předem dohodnutou sérii hodů v jednom sledu. Hází se buď " do plných", nebo na " dorážku" , dle dohodnutého typu hry. Za poražené se pokládají kuželky sražené koulí nebo padající jinou kuželkou, vyražené z ložiska nebo nakloněné a opírající se o jiné. Nezapočítávají se kuželky sražené koulí nebo kuželkou odraženou od odraziště nebo sražené nesprávně provedeným hodem. Obvykle se hraje na 50, 100, 200 hodů. V disciplíně " do plných" se každý hod provádí do plného stavu 9 kuželek. V " dorážkové" jde první hod do plných a dalšími je nutné porazit zbylé kuželky. Pak se opět postaví plný stav. Hází se do stanoveného počtu hodů. V obou případech se za sraženou kuželku započítává 1 bod. Ve " sdružených" disciplínách je prvních 25 hodů " do plných" a 25 hodů dorážkových".

Zásady

Při hře "ruského kuželníku" se kuželky staví na ložiskový čtvercový rám ( zařízení pro přesné postavení kuželek) , který je osazen devíti kuželkami, přičemž král je umístěn uprostřed. Volně visící koule se nad ložiskový rám zavěšuje tak, že spodní část koule je 12 cm nad rovinou ložiskového rámu. Z pohledu hráče visí koule nad spojnicí kuželek 3, 9, těsně vně spojnice kuželek 2, 4. Značka stanoviště hráčů je asi 1,5m před vrcholem rámu - viz obrázek č.1., nebo se vzdálenost stanoviště hráčů může též určovat podle tělesné výšky hráčů zúčastněných na hře tak, že hráč musí drží kouli na nataženém závěsu ve výši pasu . Střed ložiskového rámu je vzdálen 1 m od sloupku konstrukce pro závěs koule. Za poražené se počítají kuželky přímo zasažené koulí nebo padající kuželkou, a to při jediném prolétnutí koule zezadu dopředu nad rámem. Pak musí být koule soutěžícím chycena. Koule se vypouští vždy tak, aby obletěla kuželky zprava. Nalevo je sloupek, kterého se koule nesmí dotknout, má-li být hod uznán.

 

Obrázek č.1

 


Design by Honza Videcky ® 2001 , IE Explorer 4.0 or higher, 800x600